Aktualności

 

Warsztat Terapii Zajęciowej Dębno otrzymał środki finansowe z PFRON w ramach projektu grantowego "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami", które przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla WTZ na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

 

 
 
 
 
 
 

UWAGA!

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu

 
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje nowy program, mający na celu wsparcie osób niepełnosprawnych dotkniętych skutkami pandemii. Program oferuje dofinansowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, które aktualnie utraciły możliwość uczestnictwa w działaniach ośrodków aktywizacji zawodowej i społecznej oraz dla samorządów podejmujących własne inicjatywy pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych.
Oznacza to, że dodatkowe 500 złotych miesięcznie otrzymają wszystkie osoby niepełnosprawne, które z powodu zamknięcia placówki nie mogą korzystać z zajęć.
 
Jak złożyć wniosek?
 
Poradnik tutaj
 
 
 
 
Copyright ©2002 - 2019 WTZ Dębno, 
Liczba odwiedzin: 2143