Zapraszamy osoby niepełnosprawne z Gminy Dębno na bezpłatne zajęcia WTZ, w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolnośc do pracy, a które zostały zakwalifikowane do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej w warsztacie. 

 Każdy z uczestników otrzymuje comiesięczne kieszonkowe (w ramach treningu finansowego). 

 Oferujemy ciekawe zajęcia w pracowniach dostosowanych do indywidualnych predyspozycji i zainteresowań: 
 - kulinarnej 
- dziewirsko-krawieckiej 
- plastycznej 
- stolarskiej 
- wikliniarskiej 
- komputerowo-muzycznej 

 Zapewniamy bezpłatny transport na zajęcia
 

 

 

 

"To człowiek jest człowiekowi najbardziej potrzebny do szczęścia"

Paul o'Holbach